Sławomir Parzych

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Sławomir
Parzych
126283439

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Dyscyplina: inżynieria materiałowa.
Tematy prac: materiały dla petrochemii, energetyki, kolejnictwa, systemy jakości, próby spawalności, niszczące i nieniszczące metody badawcze.

środa: 9:00 - 11:00

  1. Opracowanie metod spajania zapewniających wysokie własności wytrzymałościowe materiałów stosowanych w kolejnictwie. Projekt rozwojowy R07 007 02, wykonawca części badań.
  2. Opracowanie i wdrożenie technologii spawania nowej stali bainitycznej TP24 (7CrMoVTiB10-10) przeznaczonej na elementy kotłów. Projekt celowy 6ZR72008C/07087, wykonawca części badań.
  3. Struktura i własności połączeń zgrzewanych stali i staliw stosowanych w kolejnictwie. Projekt promotorski N N507 473337, główny wykonawca badań.
  4. System MACS – monitorowania spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Pracownik naukowy.

dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika – IWE
dyplom Międzynarodowego Inspektora Spawalnika – IWI-C
uprawnienie NDT do badań: wizualnych VT2, magnetyczno-proszkowych MT2, penetracyjnych PT2.
Członek Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
rzeczoznawca w specjalności: spawalnictwo i łączenie metali, inżynieria materiałowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: