Rekrutacja

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I STOPIEŃ

Jak się dostać?

Podstawą do przyjęcia na kierunek inżynieria materiałowa jest egzamin maturalny wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru

W=P albo 2R

Gdzie P i R to wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym P (matematyka) lub rozszerzonym -2R (matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia lub biologia )

Naukę na perspektywicznym kierunku studiów jakim jest Inżynieria Materiałowa mogą podjąć wszyscy absolwenci szkół średnich. Nabór kandydatów prowadzony jest podobnie jak na wszystkie kierunki Politechniki poprzez rejestrację elektroniczną. http://rekrutacja.pk.edu.pl/
Studiując na kierunku Inżynieria Materiałowa masz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, wyjazdów zagranicznych w ramach programu Socrates-Erasmus (stypendia, staże na uczelniach europejskich), wykonywania prac dyplomowych na uczelniach zagranicznych, uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałowej, pracy w Studenckim Kole Naukowym. Dodatkowo możesz korzystać z całej infrastruktury sportowej i zaplecza kulturalnego naszej Uczelni.
Jeżeli jesteś zainteresowany studiami w miłej i przyjaznej atmosferze na kierunku Inżynieria Materiałowa, masz pytania lub wątpliwości, nie wahaj się i zadzwoń pod numer (+12) 628-34-50 lub napisz na adres mailowy im@pk.edu.pl. Odpowiadamy na wszystkie pytania i wątpliwości. Doradzimy przy ewentualnych trudnościach w przypadku rejestracji elektronicznej.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: