Dyplom

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego
dla kierunku Inżynieria Materiałowa w roku akademickim 2021/22
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki
dostępny jest na stronie imf.pk.edu.pl
Studenci/Na studiach/Dyplom

 

Ostatnia aktualizacja 22/05/2022


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: