Dla kandydata

 

Kwalifikacje Absolwenta:

Wiedza i umiejętności, jakie nabywają nasi Studenci, pozwala im na prowadzenie prac w zakresie:

 • wspomagania projektowania materiałów, procesów technologicznych oraz badań doświadczalnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • doradztwa techniczno – ekonomicznego w zakresie doboru i badań własności materiałów inżynierskich,
 • prowadzenia badań struktury i własności materiałów inżynierskich przy pomocy nowoczesnej aparatury i różnorodnych metod, jak na przykład:
  • mikroskopia optyczna i elektronowa
  • mikroanaliza rentgenowska
  • dylatometria
  • analiza termiczna
 • projektowania własności materiałów,
 • projektowania technologii w zakresie:
  • odlewnictwa
  • metalurgii proszków
  • obróbki plastycznej
  • spawalnictwa
  • obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej,
 • zarządzania zespołami ludzkimi.

Możliwości zatrudnienia Absolwentów:

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo – rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów technologicznych oraz wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • jednostkach odbioru technicznego materiałów i urządzeń oraz jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach edukacyjnych i administracyjnych, wymagających wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i ogólnej wiedzy inżynierskiej,
 • wyższych uczelniach technicznych, instytutach naukowo – badawczych oraz i innych ośrodkach badawczo – rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • biurach projektujących procesy technologiczne oraz zarządzających produkcją,
 • w firmach wykorzystujących systemy informatyczne i komputerowego wspomagania badań doświadczalnych.

Specjalności 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: