Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KATEDRY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (I-1):

Kierownik Katedry – dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Dr hab. Janusz Jaglarz, prof. PK
Dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof.PK
Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof.PK
Dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof.PK
Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak
Dr inż. Rafał Bogucki
Dr inż. Kinga Korniejenko
Dr inż. Barbara Kozub
Dr inż. Janusz Lisak
Dr inż. Michał Łach
Dr inż. Krzysztof Miernik
Dr inż. Dariusz Mierzwiński
Dr inż. Marek Nykiel
Dr inż. Sławomir Parzych
Dr inż. Izabela Pietryka
Dr inż. Paulina Romańska
Dr inż. Aneta Szewczyk – Nykiel
Dr inż. Janusz Walter
Mgr Robert Baś
Mgr inż. Szymon Gądek
Mgr inż. Patrycja Bazan
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny: Dr inż. Maria Hebdowska-Krupa
 

Obsługa techniczna – warsztat:
Mieczysław Batko
 

Obsługa administracyjna – sekretariat:
Anna Marzec
Mgr inż. Olga Zabłocka-Bokwa


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: