Stanisław Kuciel

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Stanisław
Kuciel
+48126283338
D105 A
Fotografia

Dr hab. inż. Stanisław Kuciel, Prof. PK

2016 dr hab. inż.  Habilitacja – Inżynieria Materiałowa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

2018 profesor, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, od 2016 prodziekan Wydziału Mechanicznego PK

 h-index 8    29 publikacji z listy A – 169 cytowań

Stanisław Kuciel jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartlomieja Nowodworskiego w Krakowie, a następnie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej gdzie ukończył studia na kierunku Podstawowe Problemy Techniki, a w 1998 obronił pracę doktorska z  zakresu recyklingu na kierunku Inżynieria Materiałowa.  Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji i kilku monografii krajowych i zagranicznych poświęconych zagadnieniom badania właściwości mechanicznych przy obciążeniach zmiennych oraz problemom recyklingu, kompozytom polimerowym, biomateriałom i biokompozytom. Jest promotorem ponad 250 prac inżynierskich i magisterskich na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Biomedyczna czy Materiałowa, prowadzi wykłady z zakresu Wytrzymałości Materiałów, Kompozytów Polimerowych, Przetwórstwa Polimerów czy Materiałów Inżynierskich. Ukończony jeden przewód doktorski, którego był promotorem dr inż. Paulina Romańska (stypendystka programu Doctus) oraz 3 otwarte przewody doktorskie, których jest promotorem: Karolina Mazur (stypendystka programu Fulbrighta i DAAD), Anna Kufel i Patrycja Bazan. Był kierownikiem kilku projektów z zakresu inżynierii biomedycznej, utylizacji odpadów polimerowych czy też innowacyjnych biokompozytów z surowców odnawialnych w ramach POIG.

Poniedziałek 11.00-12.30

Środa 13.00-14.30

  Najważniejsze projekty

  1. 01.03.01-00-092/08 „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”. Okres realizacji 2009-2012. Budżet projektu: 4 795 111 zł. Kierownik projektu.
  2. PBZ-MNiSW-5/3/2006 Gospodarka odpadami i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce. Okres realizacji 2007-2010. Budżet zadania: 705 000 zł. Kierownik zadania.
  3. PB NN-508-391-435 „Odlewnicze masy formierskie IV generacji – masy wiązane biopolimerami”, projekt realizowany od stycznia 2009 roku wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, główny wykonawca
  4. 2006-2008 „Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych” Projekt finansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 -2006 (Poddziałanie 1.4.5 , kierownik panelu-Tworzywa sztuczne w transporcie, członek  Komitetu Głównego-

- członek Komitetu Naukowego  4th and 5th Conference on Natural Fibre Composites, Roma 2013, 2015, 2017

- członek Komitetu Naukowego IV Targów Kompozyt Expo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  w Krakowie

2016 dr hab. inż. Habilitacja – Inżynieria Materiałowa - Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
2018 profesor, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, od 2016 prodziekan Wydziału Mechanicznego PK

h-index 8 29 publikacji z listy A – 169 cytowań

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:
1. Mazur K., Kuciel S., Sałasińska K. : Mechanical, fire, and smoke behavior of hybrid composites based on polyamide 6 with basalt/carbon fibres, Journal of Composite Materials 2019 ISSN 0021-9983
2. Kuciel, S., Mazur, K., Jakubowska, P. : Novel Biorenewable Composites Based on Poly (3 hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) with Natural Fillers , Journal of Polymers and the Environment 2019, 27(4), pp. 803-815
3. Kuciel, S., Romańska, P.: Hybrid composites of polylactide with basalt and carbon fibers and their thermal treatment, Materials 2018 12(1),095
4. “Novel hybrid composites based on polypropylene with basalt/carbon fiber”: Kuciel, S., Kufel, A. 2018, Polimery/Polymers 63(5), pp. 387-390
5. “ Biodegradable polymers in the general waste stream - The issue of recycling with polyethylene packaging materials: Kuciel, S., Kuźniar, P., Nykiel, M. 2018, Polimery/Polymers 63(1), pp. 31-37
6. Bazan P., Kuciel S., Sadej M.: “The influence of adding long basalt fiber on the mechanical and thermal properties of composites based on poly(oxymethylene)” Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2018
7. Bazan, P., Kuciel, S., Nykiel, M. Characterization of composites based on polyoxymethylene and effect of silicone addition on mechanical and tribological behavior, Polymer Engineering and Science, 2018
8. S.Kuciel, P.Kuzniar, P.Jakubowska: Composites of biobased polyamide 10,10 reinforced with carbon fibers and their properties, Polimery 2015, 7-8
9. A.Liber-Knec, Kuzniar P., Kuciel S. Accelerated Fatigue Testing of Biodegradable Composites with Flax Fibers, Journal of Polymers and the Environment ISSN: 1566-2543, 2015, 4
10. Kuciel S., Jakubowska P. Kużniar P.: A study on the mechanical properties and the influence of water uptake and temperature on biocomposites based on polyethylene from renewable sources, - Composites Part B, Vol 64, pp 72-77, 2014

- Kompozyty i materiały polimerowe
- Kompozyty z włóknami naturalnymi
- Biomateriały i kompozyty stosowane w medycynie
- Recykling materiałów i urządzeń
- Doświadczalna analiza odkształceń
- Materiały z surowców odnawialnych


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: