Rafał Bogucki

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Rafał
Bogucki
126283416

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Od października 2000 roku rozpocząłem swoja przygodę z nauką jako asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
W ramach moich zainteresowań naukowych prowadziłem prace badawcze
w zakresie modyfikacji składu chemicznego stali konstrukcyjnych z dodatkiem miedzi, przeznaczonej dla przemysłu stoczniowego. Rozwijałem swoją wiedzę 
w zakresie inżynierii materiałowej, jak również mikroskopii elektronowej i mechaniki pękania prowadząc szereg zajęć dydaktycznych w postaci wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów.
W roku 2008 uzyskałem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie nauk technicznych – budowa i eksploatacja maszyn na podstawie rozprawy doktorskiej „Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne niskowęglowych stali stopowych z dodatkiem miedzi”, której promotorem był dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK.
W roku 2009 odbyłem trzymiesięczny staż przemysłowy w firmie Schneider Electric Industries Polska.
Od roku 2010 kontynuowałem pracę w Instytucie Inżynierii Materiałowej na stanowisku adiunkta. W latach 2012-2017 byłem promotorem 13 prac inżynierskich (6 zakończonych wyróżnieniem) oraz 10 prac magisterskich (4 z wyróżnieniem). W okresie od 2000 do 2018 byłem kierownikiem i wykonawcą ok 50 prac zleconych
i ekspertyz dla przemysłu. Prowadzę badania naukowe wspólnie z kolegami i koleżankami z innych wydziałów i instytutów Politechniki Krakowskiej (Wydział Chemii, Wydział Mechaniczny) jak również z innymi ośrodkami naukowymi (Politechnika Częstochowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie). Obecnie moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania technik intensywnych odkształceń plastycznych do kształtowania mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów metali lekkich takich jak stopy aluminium, tytanu i magnezu.

Poniedziałek: 12:45 - 13:30

„Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów polimerowych w Polsce” Nr G012/T02/2007 finansowane przez MNiSW – wykonawca.

„Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych” Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007-2013 – wykonawca.

„Homogenizacja chemiczna ciekłej stali w kadzi pośredniej COS” projekt N508622740 – wykonawca.

„Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania icj jako fungicydów” – projekt badawczy – wykonawca

Projekt badawczy LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 - wykonawca

 

  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Mechanika zniszczenia”.
  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Zjawiska strukturalne w materiałach”.
  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Kształtowanie struktury i własności materiałów”.
  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Inżynieria materiałowa”.
  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Podstawy nauk o materiałach”.
  • Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Fraktografia”.
  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Nowoczesne materiały konstrukcyjne”.
  • Prowadzenie zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotu „Mechanizmy uszkodzeń elementów metalowych”.
  • Promotor i recenzent 25 prac magisterskich i inżynierskich.

Kształtowanie struktury stopów metali, techniki intensywnych odkształceń plastycznych, mechanika pękania, nisko węglowe stale konstrukcyjne, stopy tytanu, stopu aluminium, stopy magnezu


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: