Marek Hebda

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Marek
Hebda
126283423

2017                Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 

2007                Doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Materiałowej, Studia Środowiskowego Studium Doktoranckiego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

poniedziałek 13.00 - 14.00

wtorek  9.00 - 10.00

Wybrane projekty

2019-2021      Opracowanie technologii druku 3D konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonanych z kompozytów betonowych i geopolimerów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, POIR.04.01.04-00-0096/18-00, kierownik projektu

 

2018-2019      Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej PPI/PRO/2018/1/00013/U/001, kierownik projektu

 

2016-2019      Projekt realizowany w ramach programu międzynarodowego Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE pt.: The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies „INNOWATREAT”, umowa nr 710078

 

2017-2019      Rozwój przyjaznych dla środowiska kompozytów geopolimerowych wzmacnianych włóknami odpadowymi w ramach II konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union. Projekt finansowany ze środków przyznanych przez NCBiR

 

2015-2016      ”Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Umowa GEKON1/05/213240/35/2015

 

2010-2014      Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, „ZAMAT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, POIG.01.01.02-00-015/09-00

 

2014-2016      Wykorzystanie linii topoli o zwiększonym potencjale przyrostu biomasy i ulepszonej kompozycji chemicznej drewna w technologii produkcji papieru i biopaliw, „WOODTECH”, Program badań stosowanych finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS1/A8/0/2012

 

2009-2012      Wytwarzanie spiekanych dwufazowych niskostopowych stali o podwyższonych właściwościach mechanicznych, Projekt Narodowego Centrum Nauki nr 3932/B/T02/2009/37, kierownik projektu

Doświadczenie zawodowe
2015-2016 Ceratizit Deutschland GmbH
(5 miesięcy) Robert-Bosch-Strasse 23, DE-72186 Empfingen, Niemcy
2015 Electris S.C.
(6 miesięcy) Białka 620, 34-220 Maków Podhalański
Polska
2014 Nagroda rektora zespołowa za osiągnięcia organizacyjne
2014 (1 tydzień) Współorganizator “Powder Metallurgy Summer School”, organizowany przez The European Powder Metallurgy Association, Kraków, Polska
2013-obecnie Opiekun praktyk studenckich w Instytucie Inżynierii Materiałowej
2012 (3 dni) Powder Metallurgy Sintering - Fundamentals and Mass Production, an intensive Short Course, Helsingborg, Sweden
2011 Ukończone szkolenie PCA „System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium” Zaświadczenie Nr 9/PD-12-1
2009 Ukończone szkolenie „System zarządzania w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007”
2008 Ukończone studium pedagogiczne dla asystentów
2007 Asystent Systemu Zarządzania Jakością Certyfikat PCBC S.A nr 8214
2007 (1 tydzień) Powder Metallurgy Training Courses, organizowany przez The European Powder Metallurgy Association, Kosice, Słowacja
2007 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (wg normy PN-EN ISO 9001:2001) Certyfikat Nr AW/2007/CJ/716
2006 (3 miesiące) Socrates-Erasmus Scholarship, indywidualny project: “Powder Metallurgy High Toughness Steels” University of Trento (Italy),
Faculty of Engineering, Department of Materials Engineering and Industrial Technologies in Microstructure and Metallurgy Laboratory

Patent 2015 PL405086-A1 J. Kazior, T. Pieczonka, M. Hebda, M. Laska „Sposób wytwarzania spiekanych elementów o osnowie aluminium cechujących się resztkową porowatością”.

Lista wybranych 10 publikacji z listy JCR
1/ Skałoń M, Hebda M, Buzolin R, Pottlacher G, Mitsche S, Sommitsch C, Preparation method of spherical and monocrystalline aluminum powder. Metals, 2019; 9(3).
2/ Ziejewska C, Marczyk J, Szewczyk-Nykiel A, Nykiel M, Hebda M, Influence of size and volume share of WC particles on the properties of sintered metal matrix composites. Advanced Powder Technology, 2019; 30(4):835-842.
3/ Mazur K, Hebda M, Analysis of the oxidation process of powders and sinters of the austenitic stainless steel. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018;133:115-122.
4/ A. Grela, M. Łach, T. Bajda, J. Mikuła, M. Hebda, 2018 Characterization of the products obtained from alkaline conversion of tuff and metakaolin. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133, 217-226
5/ Szewczyk-Nykiel A, Długosz P, Darłak P, Hebda M, Corrosion resistance of cordierite-modified light MMCs. Journal of Materials Engineering and Performance, 2017;26(6):2555-2562.
6/ M. Nowacka, C. Fischer, A. Kowalewska, M. Hebda, K. Hodor. 2017. Thermally induced phenomena leading to degradation of poly(silsesquioxane) materials. European Polymer Journal, 86, 17-28.
7/ Menapace C, Copolloni G, Hebda M, Ischia G. Spark plasma sintering behaviour of copper powders having different particle sizes and oxygen contents. Powder Technology, 2016;291:170-177.
8/ M. Skałoń, M. Hebda, K. Sulikowska, J. Kazior. 2016. Influence of FeNiMnSiB master alloy on the structure and mechanical properties of P/M AISI 316L. Materials and Design, 108, 462-469.
9/ A. Grela, M. Hebda, M. Łach, J. Mikuła. 2016. Thermal behavior and physical characteristics of synthetic zeolite from CFB-coal fly ash. Microporous and Mesoporous Materials. 220, 155–162.
10/ A. Wilczek, P. Długosz, M. Hebda. 2015. Porosity characterization of aluminium castings by using particular non-destructive techniques. Journal of Nondestructive Evaluation, 34, 26-32.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: