Marek Nykiel

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Marek
Nykiel
+48126283421
D101
Fotografia

dr inż.

Dyscyplina: Inżynieria Materiałowa

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa

Zatrudniony w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej od 1997 roku.

Działalność naukowa zorientowana na problematykę technologiczną, naukową i dydaktyczną  w zakresie metalurgii proszków, szczególnie spiekane stale nierdzewne, ceramika i kompozyty metalowe i polimerowe, tribologia, analiza termiczna i technologie addytywne.

Lista publikacji

 

W dniach 14, 17 i 21 czerwca 2019 konsultacje nie odbędą się.

Poniedziałek 11.00 - 12:30

Piątek 11:00 - 12:30

aktualne od 01.02.2019 do 30.06.2019

Najważniejsze wykonane projekty badawcze

projekt badawczy KBN Nr 7T08D 051 14 „Spiekanie stali wysokostopowych w obecności fazy ciekłej” ,

projekt badawczy KBN Nr 7T08D 010 17 „Wpływ boru na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Astaloy Mo”,

projekt badawczy KBN Nr 4 T08D 038 22 „Wpływ dodatków stopowych C, B i Mn na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Fe-Cr-Mo”,

projekt badawczy KBN Nr 4 T08D 048 24 „Wytwarzanie dwufazowych spiekanych ferrytyczo - austenitycznych stali nierdzewnych”- (kierownik projektu),

projekt badawczy MniSzW Nr 3 T08D 025 30 „Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo – molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych”,

projekt strategicznym POIG 1.1.2 „ZAMAT” Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, projekt zamawiany, - Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo NR15 0124 10,

projekt badawczy KBN nr 3932/B/T0/2009/37 - wytwarzanie niskostopowych stali o podwyższonych właściwościach mechanicznych,

projekt badawczy KBN nr PB 4791/T02/2010/38 - Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L, modyfikowanej borem.

Czynny udział w komitetach organizacyjnych:
„Quality 99” - Problemy Jakości Stymulatorem Rozwoju Technologii Bezodpadowych,
„Stermat 2000” Kraków 2000,
„III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość w Innowacyjność w Procesach Wytwarzania” Kraków 2006,
„Nowoczesne Materiały i Technologie w Budowie i Eksploatacji Maszyn” Kamieniec Podolski – Ukraina 2007.
Wyróżnienie przez JM Rektora AGH za osiągnięcia w pracy naukowej w latach 2001, 2002 i 2003 Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 przez JM Rektora PK.
Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne EPMA Powder Metallurgy Summer School 2014 Letnia Szkoła Metalurgii Proszków 2014.

Szkolenie z zakresu: „System zarządzania w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007”,
Certyfikaty:
Asystent Jakości Nr 8221; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością Nr 383
Audytor wewnętrznego Systemu zarządzania Jakością Nr AW/2007/CJ/720.

Były współpracownik kolegium redakcyjnego czasopisma „Nasza Politechnika”
i „ Mechanik

Promotor 36 prac magisterskich i inżynierskich.

W latach 2006 – 2012 Kierownik Laboratorium Analizy Termicznej.

Od 2008 roku sekretarz sekcji metalurgii proszków komitetu metalurgii PAN.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: