Krzysztof Miernik

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Krzysztof
Miernik
735 234 233

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Dyscyplina: Inżynieria Materiałowa. Tematy prac: mikroskopia elektronowa, SEM, EDS, nowoczesne materiały inżynierskie, procesy dyfuzyjne w materiałach, kinetyka dyfuzji

 

Pokój D211

Czwartek: 9.00 - 10.00

Program badań stosowanych finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr PBS1/A8/0/2012 (WOODTECH), Wykorzystanie linii topoli o zwiększonym potencjale przyrostu biomasy i ulepszonej kompozycji chemicznej drewna w technologii produkcji papieru i biopaliw

  

Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 378/N-Einthoven/2009/0 (2009-2012) Zastosowanie procesu lutowania z przejściowym udziałem fazy ciekłej (TLP) do otrzymania złączy elektronicznych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach, (wykonawca);

 

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań, OPUS, 2011/03/B/ST8/061585 (2012-2016) Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn,Ni)/Cu, (wykonawca);

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports - 19,402
Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) -19
Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) - 3

Szkolenia
15.11.2017 Seminarium „Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych”, Kraków, Polska
12.06.2017 Krakowskie Sympozjum Mikroskopii, Kraków, Polska
23-28.06.2016 Nowoczesne metody nauczania – platforma MOODLE – poziom podstawowy, Kraków, Polska
16-17.09.2013 Workshop MATERIAL SCIENCE TEM/SEM/EDS, Kraków, Polska
23-26.06.2013 Udział w seminarium “Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2013”, Kraków, Polska
20.12.2012, 21.03.2013 Szkolenia w ramach projektu „Zarządzanie (z) Przyszłością”, Kraków, Polska
9-16.09.2012 Udział w seminarium “Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2012”, Kołobrzeg, Polska
28-29.10.2009 Egzamin i Certyfikat Auditora Wewnętrznego w Laboratorium, Kraków, Polska
11.02.2009 Szkolenie “System zarządzania w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007”, Kraków, Polska
1-4.09.2004 Workshop „Intergranular and Interphase Boundaries Experimental Techniques of Investigation Computer Simulation Methods”, Warszawa, Polska
13-17.07.2004 Mass and Charge Transport in Materials, Kraków, Polska
28.05.2001 Egzamin i Certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Kraków, Polska
21.09.2000 Kurs Kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego, Kraków, Polska

Członkowstwo w krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:
od. 2017 - Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze
od 2017 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
Staż w Dziele Jakości Schneider Industries Polska sp. Z o. o. z siedzibą w Bukownie – 01.07.2011 – 30.09.2011

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki:
Prowadzenie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i seminariów m.in. z przedmiotów: Materiałoznawstwo, Podstawy Nauki o Materiałach, Inżynieria Materiałowa, Materiały Inżynierskie, Mikroskopia Elektronowa, Mikroanaliza, Fraktografia, Badania Struktury Materiałów, Zaawansowane Metody Badania Materiałów, Zjawiska Strukturalne
w Materiałach, Dobór Materiałów Inżynierskich, Nowoczesne Materiały Inżynierskie, Materiały Narzędziowe, Kształtowanie Struktury i Własności Materiałów, Zarządzanie Jakością i Dokumentowanie, Korozja, Mechanika Pękania, Tribologia na I-wszym i II-gim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 2001 – 2017, Prowadzący;
Opieka nad studentami w ramach programu „Inżynieria materiałowa – inżynierią przyszłości” – praca nagrodzona – 2015;
Aktywna działalność w Kołach Naukowych Wydziału Mechanicznego w latach 2012-2013 – pismo rektora – 13.06.2013;


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: