Józef Kłaput

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Józef
Kłaput
126283427
 1. Pytel, B.Rynkar, J.Kłaput Niskowęglowe stale konstrukcyjne modyfikowane miedzią, Materiały II Konferencji Stopy Miedzi, Szklarka Poręba 27-29 11. 1998 s.153-160,
 2. Dobes, B.Ule, J.Kłaput, R.Kozlowski, V.Bicego i inni – “Miniaturized Disk-Bend Creep Test of Heat-Resistant Steels at Elevated Temperatures”, Engineering Mechanics Vol.5, Czech Republic, 1998.
 3. Ule, F.Dobes, R.Kozlowski, J.Kłaput, V.Bicego, K.Maile i inni – “Small Punch Test Method Assessment for the Determination of the Residual Creep Life of Service Exposed Components, Conference” Conference “Intelligent Software Systems in Inspection and Life Management of Power and Process Plants”, Paris France August 1998.
 4. Kłaput – “Niekonwencjonalna metoda określania właściwości mechanicznych materiałów”, II Ogólnopolska Konferencja “Problemy Jakości Stymulatorem Rozwoju Technologii Bezodpadowych”, Kraków, wrzesień 1999r.
 5. Kłaput – “Oszacowanie wybranych właściwości mechanicznych materiałów przy pomocy próby small puch test”, 9 Międzynarodowa Konferencja “Achievements in Mechanical and Materials Engineering 2000” Gdańsk, listopad 2000.
 6. Kłaput Niekonwencjonalne sposoby badania właściwości mechanicznych materiałow metalowych Dozór Techniczny nr 2 2003 r.
 7. Kłaput, M.Kocjan – “Wpływ rewitalizacji na właściwości stali energetycznej, mierzone metodą small punch test”, XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej Ustroń Jaszowiec, październik 2002
 8. Kłaput, P.Putyra, K.Zarębski – Zastosowanie metody SPT do oceny właściwości materiałów metalowych – Konferencja „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości” I Ukraińsko – Polska Konferencja, Ukraina, Chmielnicki październik 2003,
 9. Karpierz, M.Kocjan, J.Kłaput, J.Bonarski, - Badania wybranych właściwości stali P11 stosowanej w energetyce - Konferencja Materiałografia, Puck 2005 r.
 10. C. Stratford, F.DI Persio, J.Kłaput “Miniaturised creep testing using the small punch test technique” Turin Italy 2005,
 11. Kłaput, K.Zarębski, S.Woliński – Wybrane właściwości blachy karoseryjnej H180B – Archiwum Odlewnictwa nr 21 (1/2), 2006 r.
 12. Kadłuczka, M.Mazur, J.Kłaput - Korozja wybranych gatunków stali głęboko tłocznej stosowanej na blachy karoseryjne - Inżynieria Materiałowa nr 6 2008 r.
 13. Kłaput – „Próba ujawnienia efektu Bauschingera za pomocą niekonwencjonalnej metody small punch test (SPT), Czasopismo Techniczne Politechnika Krakowska, zeszyt nr 6 2009 r.
 14. Kłaput - Badania wybranych właściwości stopu nitinol – stopu z pamięcią kształtu. Archiwum Odlewnictwa 2010 r.
 15. Kłaput - “Application of small punch test method in studies of the 14MoV63 steel before and after revitalisation” Archives of Metallurgy and Materials Vol.60/2015r. -  25 punktów,  impact factor – 0,763

 

 1. Kłaput - “Influence of aging temperature on mechanical properties of the precipitation hardened martensitic Marvac 300 steel” - Czasopismo Techniczne PK 2015r.

KONSULTACJE

budynek D, II piętro, pokój 203,

poniedziałki 13.00 - 14.00

piątki 15.00 - 16.00

Zgłoszenie patentowe nr ewidencyjny PL 185910 B1 – “Urządzenie do przeprowadzania próby penetracyjnej dla określania degradacji właściwości mechanicznych materiałów

Prace wdrożeniowe:

 1. Kłaputkierownik opracowania: “Opracowanie niekonwencjonalnej metody badawczej dotyczącej oceny odporności na pękanie materiałów dla energetyki”, praca dla Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. – praca niepublikowana, 2000 – 2001 rok.
 2. Kłaputkierownik opracowania: “Porównawcza ocena odporności na pękanie materiału pochodzącego z elektrociepłowni “Żerań”......, opracowanie na zlecenie ZREW Warszawa S.A., - praca niepublikowana, listopad 2001 r.
 3. Kłaputkierownik opracowania: “Badania wstępne trójnika Y3 na rurociągu pary świeżej bloku nr 2 w elektrowni “Opole” S.A. przy pomocy niekonwencjonalnej metody Small Puch Test”, opracowanie na zlecenie ZREW Warszawa S.A.– praca niepublikowana, luty 2002 r.

 

Ekspertyzy dla przemysłu

Byłem kierownikiem i wykonawcą poniższych prac dla przemysłu:

 

20.   Zleceniodawca: GKN Driveline Polska Sp. z o.o. zlecenie numer ZZ/0597/2008, z dnia 12.09.2008r. numer umowy PK   M-2/590/2008

TEMAT: Badania struktury materiału kielichów AAR2600.
Kraków, grudzień 2006r.

 

21.  Zleceniodawca: - Cermet – Technika  o/Kraków; zamówienie nr12/2008 r. z dnia 5.01.08

TEMAT : Badania składu chemicznego, metalograficzne i właściwości

mechanicznych dostarczonych prętów. Kraków 2008r

 

22.  Zleceniodawca: GKN Driveline Polska Sp. z o.o. zlecenie numer ZU/00413/2008, z dnia 12.09.2008r. numer umowy PK   M-2/590/2008

 • TEMAT: Badania składu chemicznego w mikroobszarach.
  Kraków wrzesień 2008r

 

23.  Zleceniodawca: General Motors Manufacturing Gliwice

TEMAT: Badania składu chemicznego wkrętu M3,5x11 oraz wpływu zawartości węgla na rozkład twardości i właściwości, zgodnie z rysunkiem 5750-5033-609 i wymaganiami dla stali  SAE1018 i SAE1022.  Kraków, 2008 r.

 

24.  Zleceniodawca: GKN Driveline Polska Sp. z o.o. zlecenie numer Z-115116/2010  numer umowy PK   M-2/561/2010

TEMAT: Analiza przy pomocy SEM sześciu przełomów opasek OK i NOK. Kraków wrzesień 2010r.

 

25.  Zleceniodawca:         Gardenau Sp. z o.o 00-057 Warszawa Plac Dąbrowskiego 1 filia GARDENAU Sp. z o.o.  32-067 Tenczynek ul. Tenczyńska 59,
 numer umowy PK – M-2/152/2010, 

TEMAT: Badania metalograficzne zamknięć typu Twist firmy Crown RTS 66 
i RTS 82.    
Kraków 2010r.

 

 1. Zleceniodawca: GKN Driveline Polska Sp. z o.o.numer umowy PK M-2/295/2010

TEMAT: Analiza przyczyn powstawania pęknięć hartowniczych w elementach dostarczonych wałków, Kraków 2010 r.

 

27.  Zleceniodawca: SQS Sorting and Quality Service 32-083 Kraków ul. Akacjowa zapytanie ofertowe z dnia 11 maj 2012r. odpowiedź na zapytanie ofertowe –oferta bezpłatna

TEMAT: Określenie wskaźników wytrzymałościowych oraz analiza składu chemicznego dla dostarczonej blachy w gatunku DD12. Kraków 2012 r.

 

28.  Zleceniodawca:  SQS Sorting and Quality Service 32-083 Kraków ul. Akacjowa 11

zlecenie z dnia 28 sierpnia 2012 roku,    numer umowy PK:  M2/468/2012

TEMAT: Badania właściwości wytrzymałościowych rury Φ45mm. 
Kraków, wrzesień 2012 r.

29.  Zleceniodawca: TEKNA KALISZ ul. Złota 20a  62-800 KALISZ zlecenie z dnia 

      13.11.2012r. numer umowy PK   M-2/577/2012

TEMAT: Badania właściwości wytrzymałościowych „U-elementów” o średnicy 6mm.  Kraków, grudzień 2012r

 

 

Współwykonawca poniższej umowy

30.  Zleceniodawca: Elektrociepłownia Skawina 32-050 Skawina numer umowy PK  
M-9/520/2012

TEMAT: Ocena stopnia zużycia rur ekranowych z uwagi na współspalanie biomasy agro i leśnej, głównie pelet z łuski słonecznika i pelet z drewna i otrębów. Kraków, grudzień 2012r

 

 

Inne prace

Od 2006 r – 2013 r, coroczne warsztaty letnie dla studentów z Meksyku, UDEM – PK

Z polecenia Pana Dziekana Wydziału Mechanicznego sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad warsztatami letnimi dla studentów z Meksyku z Universidad de Monterrey. W ramach warsztatów jest 35 godzin zajęć oraz wycieczki dydaktyczne m.in. do Can-Pack w Brzesku, Fiat Auto Poland Tychy, Instytutu Odlewnictwa, zwiedzanie Krakowa, Collegium Maius, Wawel, Kopalnia soli w Wieliczce, Auschwitz, Wadowice, Kasprowy Wierch.    W wyniku pozytywnej kilkuletniej współpracy Universidad de Monterrey zwrócił się do Władz Wydziału Mechanicznego z propozycją uruchomienia dla swoich absolwentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Promotorstwo prac dyplomowych i program Erasus

Jestem promotorem ponad dwudziestu prac dyplomowych. Tematy tych prac dotyczyły rozwiązywanie wybranych zagadnień w zakresie badania właściwości i struktury stali, nadstopów i metali nieżelaznych przy użyciu różnych technik badawczych. Wszystkie prace zostały ocenione przez Recenzentów na ocenę bardzo dobrą i zostały obronione przez studentów również na 5,0.

 

Prowadzę również zajęcia ze studentami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.

 

Koło Naukowe i Festiwal Nauki.

Jestem opiekunem Koła Naukowego Materiałoznawstwa. Członkowie koła brali udział w wielu sesjach Kół Naukowych na Wydziale Mechanicznym, a w 2009 roku, kierowane przeze mnie prace zajęły pierwsze i drugie miejsce (spośród około 70 uczestników). W ramach  Koła Naukowego studenci pod moim kierunkiem brali udział w Festiwalu Nauki i prezentowali interesujące doświadczenia z zakresu inżynierii materiałowej.

Udział w międzynarodowych projektach

 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego (sponsorowanego przez The British Council) w latach 2004-2006 pomiędzy, University of Wales Swansea a Politechniką Krakowską w ramach British –Polish Research Partnership Programme, tytuł projektu :”Assessment of Microstructural and Mechanical Degradation using Small Punch Test Methods”, (wymiana bilateralna), - kierownik projektu nr WAR / 341 / 229
 • Program “Copernicus” – “Small Punch Test Methods Assessment for the Determination of the Residual Creep Life of Service Exposed Component” 1995 – 1997 – wykonawca,
 • Program COST 522 – “Ultra efficient low emission power plants” w latach 2001 –2002, - wykonawca

 

Projekty badawcze

Informacje o projektach badawczych, rozwojowych i celowych finansowanych ze środków budżetowych na naukę wykonanych nie wcześniej niż 4 lata przed rokiem złożenia wniosku i aktualnie realizowanych (numer projektu, tytuł, miejsce realizacji oraz charakter udziału w projekcie).

Udział w międzynarodowych projektach

 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego (sponsorowanego przez The British Council) w latach 2004-2006 pomiędzy, University of Wales Swansea a Politechniką Krakowską w ramach British –Polish Research Partnership Programme, tytuł projektu :”Assessment of Microstructural and Mechanical Degradation using Small Punch Test Methods”, (wymiana bilateralna), - kierownik projektu nr WAR / 341 / 229
 • Program “Copernicus” – “Small Punch Test Methods Assessment for the Determination of the Residual Creep Life of Service Exposed Component” 1995 – 1997 – wykonawca,
 • Program COST 522 – “Ultra efficient low emission power plants” w latach 2001 –2002, - wykonawca

Wyróżnienia
• Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za udział w realizacji pracy pt: “Opracowanie nowego gatunku stali niskotemperaturowej” Warszawa 1985 rok, nagroda zespołowa.
• Nagroda J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej, w 1985r. (zespołowa),
• Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005)

Doświadczenie naukowe
Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, jednostka delegująca).
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
• Włochy, Mediolan, - CESI “Technologie Innovative” via Reggio Emilla 39 Mediolan Segate, – stypendium w ramach współpracy w programie “Copernicus”, - 1998 rok, 6 tygodni, pobyt finansowany przez Unię Europejska,
• Wielka Brytania, Cambridge, - Cambridge University, Department of Materials, stypendium, “Wasilewski visiting scholarship” w 2001 rok, 14 tygodni, pobyt finansowany przez The British Council,
• Meksyk, Monterrey, Universidad de Monterrey, 2013r. 2-tygodniowy pobyt, prowadzenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych, pobyt finansowany przez Stronę meksykańską.
Tematy wykładów dla studentów z Universidad de Monterrey
• ” Unconventional small punch test method for estimating steels properties” konferencja „Electronics and Manufacturing”dn.30.10.2013r Universidad de Monterrey
• „Studies of selected mechanical properties of nitinol – shape memory alloy”
• “Small punch test method to estimate the crack resistance of materials”
• “Investigation of materials for high temperature application”
• “Mechanical properties of the precipitation hardened maraging steels”
• “Mechanical properties of bake hardening BH180 steel”
• “Ductile to brittle transition temperature

Wyróżnienia
Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia , miejsce, data).
Wyróżnienia
• Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za udział w realizacji pracy pt: “Opracowanie nowego gatunku stali niskotemperaturowej” Warszawa 1985 rok, nagroda zespołowa.
• Nagroda J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej, w 1985r. (zespołowa),
• Nagroda J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej, w 1997r. (indywidualna),
• Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005)

Inżynieria materiałowa,

Materiały inżynierskie,

Badania metalograficzne,

Badania właściwości mechanicznych materiałów w szerokim zakresie temperatur,

Stale do pracy przy podwyższonych temperaturach,

Nadstopy,

Stale kriogeniczne,

 • Inżynieria materiałowa
 • Zadnienia materiałowe dotyczące stali, stopów i metali nieżelaznych

 

 • Badania właściwości materiałów metalowych (od stali niestopowych do nadstopów) w szerokim zakresie temperatur (od ok. +500C do -196C) oraz ich struktury.
 • Zagadnienia wpływu energii cieplnej i energii mechanicznej (obróbka cieplna, przeróbka plastyczna i przeróbka cieplno-plastyczna) na strukturę i właściwości materiałów metalowych.
 • Badania właściwości mechanicznych materiałów metalowych małoinwazyjną metodą SPT (small punch test).
 • Porównywanie i monitorowanie trwałości resztkowej materiałów będących w eksploatacji metodą SPT.

 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

 • Włochy, Mediolan, - CESI “Technologie Innovative” via Reggio Emilla 39 Mediolan Segate, – stypendium w ramach współpracy w programie “Copernicus”, - 1998 rok, 6 tygodni, pobyt finansowany przez Unię Europejska,
 • Wielka Brytania, Cambridge, - Cambridge University, Department of Materials, stypendium, “Wasilewski visiting scholarship” w 2001 rok, 14 tygodni, pobyt finansowany przez The British Council,
 • Meksyk, Monterrey, Universidad de Monterrey, 2-tygodniowy pobyt, prowadzenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych, pobyt finansowany przez Stronę meksykańską.

Tematy wykładów dla studentów z Universidad de Monterrey

 • Unconventional small punch test method for estimating steels properties”  konferencja „Electronics and Manufacturing”dn.30.10.2013r Universidad de Monterrey 
 • Studies of selected mechanical properties of nitinol – shape memory alloy”
 • “Small punch test method to estimate the crack resistance of materials”
 • “Investigation of materials for high temperature application”
 • “Mechanical properties of the precipitation hardened maraging steels”
 • “Mechanical properties of bake hardening BH180 steel”
 • “Ductile to brittle transition temperature

 

Wyróżnienia

Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia , miejsce, data).

Wyróżnienia

 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za udział w realizacji pracy pt: “Opracowanie nowego gatunku stali niskotemperaturowej” Warszawa 1985 rok,  nagroda zespołowa.
 • Nagroda J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej, w 1985r. (zespołowa),
 • Nagroda J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej, w 1997r. (indywidualna),
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005)


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: