Jan Kazior

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Jan
Kazior
12 628 34 93
Fotografia

Przebieg pracy naukowej:

 • magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgiczny, metaloznawstwo i obróbka cieplna, 1975 r. 
 • doktor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 1985 r.
 • doktor habilitowany. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 1994 r.
 • profesor nauk technicznych , Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, inżynieria materiałowa, 2.09.2004 r.

Miejsce zatrudnienia i stanowisko 

 • 1975-1976: Huta im. Lenina; starszy mistrz
 • 1976-1977 asystent stażysta, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska
 • 1977-1985: asystent, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska
 • 1986- 1999 adiunkt
 • 1999 – 2006 Prof. PK
 • 2006 - Profesor zwyczajny

Pełnione funkcje 

 • od 1994 roku kierownik Zakładu Metalurgii Proszków, obecnie  Kierownik Katedry Technologii Materialów
 • 1996 – 1999 Prodziekan Wydziału Mechanicznego,
 • 1999 – 2002 I z-ca Dziekana Wydziału Mechanicznego, Prodziekan Wydziału Mechanicznego
 • 2002 – 2005 Prorektor PK ds. studenckich
 • 2006-2008 Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • 2008-2016 Prorektor PK ds. nauki, I z-ca Rektora
 • od 2016 Rektor PK

Znajomość języków obcych angielski i francuski w mowie i piśmie

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych 

American Powder Metallurgy Institute od 1994-2000 r, European Powder Metallurgy Association (1994-2000) r.. European Powder Metallurgy Institute od 2006 r, (poprzednio PM Radnet Group)

 

Członkostwo w Komitetach Naukowych z wyboru: 

 • PAN - Komitet Metalurgii – członek Prezydium, Przewodniczący Sekcji Metalurgii Proszków od 2003,
 • PAN - Komitet Nauki o Materiałach od 2003 r,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN 2003-2012 r,
 • PTM członek założyciel
 • Członkostwo w Ogólnopolskich Komisjach 
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)  2003-2006 r.
 •  Interdyscyplinarny Zespół  do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych MNiSW,   2007-2008 r,
 • Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, od 2016  

Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju:

 • AGH , Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materialowej
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Współpraca z zagranicą 

 • Uniwersytet w Trento (Prof. Alberto Molinari,)
 • Uniwersytet Carlos III w Madrycie,(Prof. J.M. Torralba)
 • Centre National de la Recherche Scientifique w Grenoble, Profesor Yves Pauleau
 • Korean Powder Metallurgy Institute 

Współpraca z przemysłem 

 • Altha Powder Metallurgy Sp. z o.o z Radomia

1) „Enhanced sintering of austenitic stainless steels" kierownik projektu – umowa międzyrządowa Polska-Włochy nr 35 lata 1994-1996
2) Projekt badawczy KBN Nr 7 S 201. 072. 04 pt. „Badania nad wpływem mieszanej fazy węglikowo-azotkowej na własności bezkobaltowego cermetu na bazie węglika tytanu” Wykonawca, lata 1993-1995.
3) Projekt badawczy KBN Nr 7 S 201 054 07, nr umowy PB 0833/S2/94/07 pt.„Aktywowane spiekanie austenitycznych stali nierdzewnych” kierownik projektu, lata 1.07.1994-30.06.1996.
4) Projekt badawczy KBN Nr 9T12C033609pt. „Zastosowanie obróbki cieplno-chemicznej NCSO dla zwiększenia trwałości elementów i zespołów środków transportu” Główny wykonawca 1, lata 1995-1997
5) Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 051 14 Spiekanie stali wysokostopowych w obecności fazy ciekłej” kierownik projektu, 1.04.1998-30.06.2000
6) Projekt badawczy KBN Nr 1556/T12/99/16 „Wytwarzanie spiekanych elementów o odpowiednich właściwościach mechanicznych i odporności na ścieranie z przeznaczeniem na elementy środków transportu” Główny wykonawca 1. 1.01.1999-31.12.2001
7) Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 010 17 „Wpływ boru na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Astaloy Mo”. Kierownik projektu (grant promotorski) 1.07.1999- 31.12.2000
8) Projekt Badawczy KBN Nr 7 T08D 00915 , Odporne na zużycie ścierne kompozytowe spieki na osnowie stali szybkotnącej’ Wykonawca lata 1998-2001.
9) Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 038 22 „Wpływ dodatków stopowych C, B i Mn na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Fe-Cr-Mo” Kierownik projektu 1.03.2002 – 31-12. 2004.
10) Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 048 24 „Wytwarzanie dwufazowych spiekanych ferrytyczo-austenitycznych stali nierdzewnych „ Wykonawca lata 15.05.2003- 14.03.2006
11) Projekt Badawczy MniSzW Nr 3 T08D 025 30 „Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo –molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych” Kierownik projektu lata 13.06.2006- 12.06.2009
11) Projekt rozwojowy NCBiR - NR 15b0124 100, Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo, Kierownik projektu 2010-2013
12) Projekt badawczy POIG 01.01.02 – 00-015/09 – Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania 2010-2015. Z-ca Kierownika Projektu

h-indeks 13, ilość cytowani 412 wg. Scopus; (2019)
Zapraszane wykłady zagraniczne
• Uniwersytet w Trento - Seminarium „Production of near full density components by liquid phase sintering:” 101.01.02. 10.1997 rok.
• The European Material Conference - MRS 1-4 June 1999, Strasbourg (France)- Protective Coatings and Thin Films - Sympozjum B – tytuł wykładu: Microstructural characterization and properties of thermochemically surface treated P/M iron based alloys”
• IPPT PAN Warszawa, Course on Mechanics of Advanced Materials” Surface engineering of sintered steels” Październik 8-12, 2001.
• 2012 – Monachium – Seminarium Netzch – Application of thermal analysis in powder metallurgy
• 2018 – Lizbona – ISNNM – Enhanced sintering of stainless steel powder by nanographite addition

spiekane materiały, spiekane stale nierdzewne, aktywowane spiekanie proszków stali stopowych, spiekane materiały kompozytowe, stopy aluminium, 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: