Izabela Pietryka

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Izabela
Pietryka
12 628 34 63

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Golański, Grzegorz; Zieliński, Adam; Pietryka, Izabela; Urbańczyk, Paweł 
Stale do pracy w podwyższonej temperaturze, 2018

Pietryka, Izabela; Żurek, Zbigniew; Jaroń, Artur; Jóźwik, Paweł 
Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej foli Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2, 2015

Golański, G.; Pietryka, I.; Jasak, J.; Słania, J.; Urbańczyk, P.; Wieczorek, P. 
Degradation of microstructure and mechanical properties of 15HM steel after 420 000 hours of service, 2014

Pietryka, Izabela; Jóźwik, Paweł 
Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al i ich zachowanie się w środowisku utleniającym, 2014

Sońta, Grzegorz; Dudek, Agata; Selejdak, Jacek ; Pietryka, Izabela 
Odporność korozyjna spieku z modyfikowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, 2014

Golański, Grzegorz; Pietryka, Izabela; Słania, Jacek; Jasak, Joanna; Urbańczyk, Paweł 
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali 12HMF po długotrwałej eksploatacji, 2014

Urbańczyk, Paweł; Słania, Jacek; Golański, Grzegorz; Pietryka, Izabela 
Analiza wyników badań złącza spawanego rurociągu pary świeżej wytworzonego ze stali w gatunku 12HMF po czasie eksploatacji przekraczającym 400 tys. godzin, 2014

poniedziałek 9.00 - 9.45

wtorek  9.00 - 9.45

czwartek 9.00 - 9.45 

PROGRAMOWANIE DOSKONAŁOŚCI - PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022

Koordynacja współpracy oraz wymiany studentów kierunku Inżynierii materiałowej i studentów (IFAI) L’Institut de Formation Alternée pour l’Industrie, Lyon
- opieka na nad polską grupą studentów PK na terenie Francji,
- organizacja pobytu i wizyt studyjnych francuskich studentów w Polsce.

Nowoczesne metody nauczania - platforma MOODLE- poziom zaawansowany

2003 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
2012 - Przewodnicząca sekcji obróbka cieplna i Materiałoznawstwo-SIMP

Struktura materiałów

Materiałoznawstwo

Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

Nowoczesne materiały inżynierskie

Stopy metali 

Badania właściwości mechanicznych materiałów

Stale do pracy przy podwyższonych temperaturach,

 

Stopy na osnowie faz międzymetalicznych,

Rentgenowska jakościowa i ilościowa analiza fazowa,

Korozja wysokotemperaturowa


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: