Aneta Szewczyk-Nykiel

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Aneta
Szewczyk-Nykiel
+4812634-92

Dyscyplina: Inżynieria Materiałowa

środa: 13.00 - 14.00

czwartek: 9.30-10.30

  1. Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 010 17 „Wpływ boru na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Astaloy Mo”, okres realizacji: 1.07.1999 - 31.12.2000, charakter udziału w projekcie: wykonawca.
  2. Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 038 22 „Wpływ dodatków stopowych C, B i Mn na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Fe-Cr-Mo”, okres realizacji: 1.03.2002 - 31-12. 2004, charakter udziału w projekcie: wykonawca.
  3. Projekt Badawczy MniSzW Nr 3 T08D 025 30 „Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo –molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych”, okres realizacji: 06.2006 - 12.06.2009, charakter udziału w projekcie: wykonawca.
  4. Projekt badawczy NCN nr 4791/B/T02/2010/38, „Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanych borem”, okres realizacji: 03.29.2010 – 03.28.2013, charakter udziału w projekcie: wykonawca. 
  5. Projekt rozwojowy badawczy NCBiR NR15-0124-10/2010 „Spiekane stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo", okres realizacji: 1.11.2010 - 31.10.2013, charakter udziału w projekcie: wykonawca. 
  6. Projekt strategiczny ZAMAT „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”, POIG 1.1.2 - projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Obszar II, Zadanie 3: „Opracowanie technologii wytwarzania spiekanych elementów ze stopowych proszków aluminium dla instalacji klimatyzacyjnej w samochodzie osobowym”, okres realizacji: 30.12.2009 – 31.12.2015, charakter udziału w projekcie: wykonawca.

Osiągnięcia organizacyjne
Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy - udział w: „FESTIWAL NAUKI” , „NOC NAUKOWCÓW”.
Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w celach promocji uczelni.
Uzyskanie w 2014 r. nagrody Rektora (zespołowa II stopnia) za osiągnięcia organizacyjne.
Udział w komitetach organizacyjnych imprez naukowych, jubileuszowych i innych organizowanych w PK - EPMA Powder Metallurgy Summer School 2014, Krakow, 16 th – 20 th June 2014.

Udział w seminariach i warsztatach:
- „Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych”, 15.11.2017,
- „TOPOLOGICZNA ANALIZA DANYCH” - 27.04.2016,
- „METODY MONITOROWANIA PROCESÓW I OPTYMALIZACJI REAKCJI CHEMICZNYCH” METTLER TOLEDO 17.05.2016,
- „Zaawansowane metody badania materiałów przy użyciu metod analizy termicznej” NETSCH - 22.05.2015,
- ,,Pomiar twardości” Struers Sp. z o.o. 25 marca 2014,
-,,Spiekanie ceramiki za pomocą wysokociśnieniowych-wysokotemperaturowych metod oraz techniki SPS” organizowanych w dniu 11 czerwca 2014 w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,
- „USING OF ADVANCED PRESSURE METHODS FOR SINTERING MATERIALS”, organizowanym przez The Institute of Advanced Manufacturing Technology w Krakowie w dniach 4-5 września 2014 roku,
- „TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING, SPAWANIE, HARTOWANIE LASEROWE I ODLEWNICTWO PRECYZYJNE. ZASTOSOWANIE SKANERÓW W PRZEMYŚLE”, organizowanym przez firmę WICHARY Technologies Sp. z o. o. 23 października 2014 roku.
- „GWP® - Dobra Praktyka Ważenia – teoria a rzeczywistość. Aspekty metrologiczne.”, Mettler-Toledo Sp. z o.o. ,25 kwietnia 2013 roku,
-“Podstawy teoretyczne techniki DMA – typowe i unikalne możliwości aplikacyjne” METTLER TOLEDO listopad 2012,
- „Practical applications of thermal analysis methods in Materials Science” NETZSCH May 2012.

Osiągnięcia dydaktyczne:
Prowadzenie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, projektów i seminariów na pierwszym i drugim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z przedmiotów: Materiały inżynierskie, Kompozyty, Kompozyty metalowe, Kompozyty ceramiczne, Wytwarzanie kompozytów, Tworzywa ceramiczne, Projektowanie materiałów i technologii materiałowych, Bioceramika i implanty kostne, Materiały biomedyczne i biomimetyczne.
Promotor i recenzent prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, konsultant prac dyplomowych.

Autorstwo podręcznika akademickiego:
Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów: podręcznik dla studentów kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa, M.Hebda, M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Inżynierii Materiałowej. Kraków, 2013.
Metallic sinters and composites engineering: student book for ordered specialization "Materials engineering", M.Hebda, M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel; Cracow University of Technology of Tadeusz Kosciuszko. Department of Mechanical Engineering. Materials Engineering Institute. Cracow, 2013.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: