GEOSUMAT

 

 

 

Materials for circular economy – industrial waste based geopolymers composites with hybrid reinforcement (Spienione materiały geopolimerowe dla technologii przyrostowych stosowanych w budownictwie)

Akronim: GEOSUMAT

Źródło finansowania: M-ERA.NET 3 Call 2021

Budżet projektu:  

240 000 EUR (część PK: 228 800 EUR)

Czas realizacji:  

01/06/2022 – 31/05/2025
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider:  UiT – The Arctic University of Norway (Norwegia)

Partnerzy:

GEROSION – Gerosion (Islandia)

PK – Cracow University of Technology (Polska)

GÓRTECH- Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze Górtech Sp.z o.o. (Polska)

BBU -Babeș‐Bolyai University (Rumunia)

CTU – Czech Technical University in Prague (Republika Czeska)

CHEMSTR – CHEMSTR ‐ Šafařík (Republika Czeska)

RT – ReforceTech AS (Norwegia)

Koordynator ze strony PK:

Dr hab. inż. Michał Łach, Prof. PK (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki).

Osoba koordynująca działania ze strony WIL:

Dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu GEOSUMAT jest zaprojektowanie i scharakteryzowanie nowych przyjaznych dla środowiska kompozytów geopolimerowych (GP) zbrojonych włóknami. Jako surowce do produkcji geopolimerów wykorzystane zostaną lokalnie występujące odpady poprzemysłowe i górnicze.

W szczególności projekt ma na celu umożliwienie ponownego wykorzystanie lokalnych zasobów odpadów w celu wspierania lokalnych przedsiębiorstw i przyczyniania się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zaprojektowania materiałów, które umożliwią redukcję CO2 poprzez jego wychwytywanie na etapie produkcji materiału.

Powstałe kompozyty GP będą przeznaczone do zastosowań w inżynierii lądowej, takich jak elementy prefabrykowane eksploatowane  głównie w środowisku oddziaływania wody morskiej oraz nawierzchni i posadzek przemysłowych.

Informacje o projekcie:

Rezultaty naboru na stronie programu M-Era.NET, z krótkimi opisami projektów, które otrzymały dofinansowanie – https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: