DIATO

 

„Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych”

 

Czas trwania:  2021-03-01 – 2023-04-01

Wartość projektu: 7 303 013,02 PLN (z czego budżet przeznaczony na PK to 2 369 875.00 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 6 050 343,75 PLN

Źródło finansowania: Działanie 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.04.01.04-00-0032/20-00

Jednostka realizująca projekt na PK:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierownik projektu

Dr hab. inż. Michał Łach, Prof. PK

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie ekologicznej metody produkcji (określenie parametrów obróbki surowca i innowacyjnej technologii) innowacyjnych sorbentów diatomitowych o chłonności substancji ropopochodnych przewyższającej 130% (innowacja produktowa i procesowa). Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Górniczego Górtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Politechniki Krakowskiej.

 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu jedyna w Polsce kopalnia diatomitu będzie wytwarzała wysokoefektywne sorbenty i dodatki funkcyjne m.in. dla farb i asortymentu chemii budowlanej o niemożliwych do osiągnięcia wcześniej parametrach.

 

Beneficjent: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze Górtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider Konsorcjum) oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: