3D-FOAM

 

Foamed Geopolymer Made by Additive Manufacturing for the Construction Technology Applications (Spienione materiały geopolimerowe dla technologii przyrostowych stosowanych w budownictwie)

Akronim: 3D-FOAM

Źródło finansowania: M-ERA.NET 3 Call 2021

Budżet projektu:  

757 000 EUR (część PK: 210 000 EUR)

Czas realizacji:  

01/05/2022 – 30/04/2025
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider:

CUT – Cracow University of Technology, Poland

Partnerzy:

ATMAT Sp. z o. o., Poland

RTU – Riga Technical University, Latvia

UM – University of Miskolc, Hungary

NIU – National Ilan University, Taiwan

Koordynator projektu: 

Dr inż. Dariusz Mierzwiński

Koordynator ze strony PK:

Dr inż. Dariusz Mierzwiński (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki).

Osoba koordynująca działania ze strony WIMiF:

Dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK

Osoba koordynująca działania ze strony WIL:

Dr inż. Katarzyna Mróz

Krótki opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na nowe wyzwania, takie jak oszczędność zasobów i efektywność energetyczna oraz zrównoważony rozwój w porównaniu z technologiami subtraktywnymi. Niestety pełna eksploatacja procesów 3D jest obecnie ograniczona ze względu na parametry eksploatacyjne dostępnych zestawów materiałów, zwłaszcza w zastosowaniach w branży budowlanej.

Projekt odpowiada na potrzeby rynku i społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie rozwoju technologii dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Głównym wyzwaniem jest zaprojektowanie technologii zero emisyjnej do druku 3D oraz wykorzystanie jako surowca produktów odpadowych, takich jak cegły gliniane, gazobeton, rozdrobniony cement itp. Koncentrując się na opracowywaniu spienionych materiałów ceramicznych do wytwarzania addytywnego – technologii druku 3D, w szczególności kompozytów geopolimerowych (GP) i hybrydowych kompozytów geopolimerowych (HGP) o właściwościach dostosowanych do wytwarzania addytywnego (AM) stosowanych jako nasłonecznienie.

Propozycje projektów opierają się na najnowszych osiągnięciach i tworzą nową wartość. Najważniejszym obszarem innowacyjnym są: rozwój kompozytów GPs do druku 3D o dostosowanych właściwościach z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz materiałów spienionych do technologii druku 3D.

Oczekiwanym efektem projektu jest zaprojektowanie nowej klasy materiałów i wykorzystanie ich jako izolatorów i jednocześnie materiałów niepalnych (materiały żaroodporne i bariera termiczna). Nowy materiał będzie innowacyjnym produktem o dopasowanych właściwościach i rozsądnej cenie, wykonanym w innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii – druku 3D.

Informacje o projekcie:

Rezultaty naboru na stronie programu M-Era.NET, z krótkimi opisami projektów, które otrzymały dofinansowanie – https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: