MINIATURA 5

 

PROJEKT: Opracowanie imitacji regolitu księżycowego do druku 3D w technologii Binder Jetting (Development of lunar regolith simulant for 3D printing in Binder Jetting technology)

Numer projektu: 2021/05/X/ST5/00903

Nazwa konkursu: MINIATURA V

Czas trwania:  02.12.2021- 01.12.2022

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Kwota przyznanego finansowania: 29 700 PLN

 

Kierownik projektu

  • Dr inż. Barbara Kozub

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie materiałów na bazie ceramiki do wytwarzania w technologii druku 3D – Binder Jetting. Planowane działanie naukowe będzie realizowane jako badania wstępne / pilotażowe. Opracowany materiał (proszek) ma pod względem składu chemicznego imitować regolit (grunt) księżycowy, jako materiał spoiwa planowany jest materiał zasadowy, wykorzystywany dotychczas w materiałach geopolimerowych. Cele działania naukowego związane są z rozszerzeniem wiedzy w zakresie możliwości nowych aplikacji materiałów zarówno jako surowców in-situ do budowy bazy księżycowej, jak i również do drukowania 3D w ekstremalnych warunkach na Ziemi, jako materiał do specjalnych zastosowań dla branży budowlanej. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie prac badawczych zarówno w zakresie syntezy odpowiednich materiałów, jak i w zakresie badań ich własności. Ważnym elementem prac będą badania w zakresie mikrostruktury kompozytów, w tym morfologii cząstek proszków zarówno ceramicznych, jak i metalicznych oraz ich wpływu na trwałość połączeń i finalne własności materiału. Realizacja projektu pozwoli na zdobycie nowej wiedzy w tym zakresie. Głównymi planowanymi efektami realizacji działania naukowego będzie wiedza związana z uzyskanymi rezultatami prac badawczych dotycząca możliwości wykonania trwałych elementów konstrukcyjnych z imitacji regolitu księżycowego w technologii druku 3D – Binder Jetting.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: