Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Druga edycja Programu PROM 2019/2020

Program PROM jest już po raz drugi realizowany przez Politechnikę Krakowską. Jest on finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i dotyczy zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów oraz młodej kadry akademickiej. W Programie udział będą mogło wziąć udział 80 osób w tym 41 osób z Politechniki Krakowskiej oraz 39 osób z jednostek zagranicznych goszczących na Politechnice Krakowskiej.

W Programie zostały zaplanowane następujące formy udziału:
-wyjazdy konferencyjne;
-szkoły letnie/zimowe;
-wizyty studyjne (10, 15 oraz 30 dni).

W Programie PROM finansowane są:
- koszty podróży uczestnika projektu;
- koszty utrzymania uczestnika projektu;
- koszty realizacji wymian;
- koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach i instytucjach badawczych.

Program PROM jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Pliki do pobrania

 

Lista rekrutacyjna PROM2019 (12.11.2019)

 

 
 Regulamin Programu PROM2019 - uczestnicy z PK (pdf 2019.09.20) Recruitment for the PROM2019 Programme (pdf 2019.09.20)
 Wniosek o dofinansowanie PROM2019 - uczestnicy z PK (doc 2019.09.20) Application Form PROM2019 - foreign participants (docx 2019.09.20)
   

 
Wzór umowy (docx 2019.11.12 ) Application_form (docx 2019.11.12)
Oświadczenie uczestnika projektu  (docx 2019.11.12) The declaration of project participant (docx 2019.11.12)
Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (docx 2019.11.12) Project participant data form (docx 2019.11.12)
Oświadczenie uczestnika projektu (docx 2019.11.12) The declaration of project participant (docx 2019.11.12)
Certyfikat (docx 2019.11.12) Certificate (docx 2019.11.12)
Rozliczenie wyjazdu (xlsx 2019.11.12) Trip settlement (xlsx 2019.11.12)

 

 


Kontakt prom2019@wp.pl


 

Aktualizacja 13.11.2019