MAR-WRECK

   

                    

 

OPRACOWANIE KOMPOZYTÓW GEOPOLIMEROWYCH JAKO MATERIAŁU DO OCHRONY NIEBEZPIECZNYCH WRAKÓW I INNYCH KRYTYCZNYCH KONSTRUKCJI PODWODNYCH PRZED KOROZJĄ

Tytuł angielski:

Development of geopolymer composites as a material for protection of hazardous wrecks and other critical underwater structures against corrosion

Akronim: MAR-WRECK

Nr umowy:

M-ERA.NET3/2021/71/MAR-WRECK/2022

Źródło finansowania:

M-ERA.NET 3 CALL 2021 (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Call Topic: High performance composites

Budżet projektu: 

1 141 860 EUR (część PK: 275 000 EUR)

Czas realizacji: 

01/06/2022 – 31/05/2025
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider:

Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy

Partnerzy:

Cracow University of Technology, Polska

HIBRID Sp. z o.o, Polska

Technical University of Liberec, Czechy

Koordynator projektu:

Dr. Thomas Grab

Koordynator ze strony PK:

Dr. inż. Kinga Korniejenko

Współpraca z wydziałami PK:

Mgr inż. Mateusz Sitarz (Wydział Inżynierii Lądowej)

Krótki opis projektu:

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę materiałów o zwiększonej trwałości do ​​ochrony niebezpiecznych wraków oraz zabezpieczania krytycznej infrastruktury podwodnej przed korozją. Materiał ten będzie możliwy również do zastosowania do celów konstrukcyjnych w trudnych warunkach, w tym w przypadku pracy infrastruktury w bardzo zanieczyszczonym środowisku. W ramach projektu planowane jest znalezienie opłacalnej metody, która będzie zabezpieczała wraki statków, a w szczególności wraki zawierające ładunek, który może być potencjalnie niebezpieczny dla środowiska. Opracowanie takiej metody pozwoli na wyeliminowane ryzyka związanego z możliwością wycieku i przedostaniem się do środowiska naturalnego substancji niebezpiecznych tj. odpady ropopochodne.

Planowanym rezultatem projektu jest przyjazny dla środowiska kompozyt do zastosowań podwodnych; kompozyt o właściwościach użytkowych odpowiednich do zastosowań inżynierskich, takich jak prace podwodne i przemysł morski. Uzyskany rezultat projektu będzie potencjalnie interesujący dla instytucji rządowych planujących zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska wodnego (ochrona przed wyciekiem ładunku z wraków statków), jak i firm prywatnych, które prowadzą prace podwodne w zanieczyszczonym środowisku wodnym.

 

 

Informacje o projekcie:

Projekt został pozyskany w ramach działań interdyscyplinarnej grupy badawczej: Kompozyty geopolimerowe dla budownictwa (GEOMAT)

Rezultaty naboru na stronie programu M-ERA.NET 3 CALL 2021 z krótkimi opisami projektów, które otrzymały dofinansowanie – https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: