WELCOME TO POLAND

Tytuł projektu:  MATBUD’2023 – Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych

Czas trwania:  od 2022-05-01 do 2023-04-30
Budżet projektu:  389 990,00 PLN

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Program: Welcome to Poland

Jednostki realizujące projekt

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierownik projektu

Dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

Opis projektu:

Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału PK w przyjmowaniu osób z zagranicy, a także rozwinięcie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, w szczególności przyspieszenie współpracy uczelni z ośrodkami zagranicznymi w zakresie inżynierii materiałów budowlanych.

Autorzy przedsięwzięcia zaplanowali różne zadania, m.in.: podniesienie kompetencji językowych kadry akademickiej, w tym pracowników dydaktycznych, naukowych oraz administracyjnych przez szkolenia językowe (j. angielski i francuski) i podniesienie umiejętności współpracy z przedstawicielami różnych kultur przez cykl warsztatów dotyczących współpracy w środowisku międzykulturowym.

Co więcej, realizatorzy projektu chcą zorganizować na PK międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „MATBUD: Problemy materiałowe w inżynierii lądowej”. W wydarzeniu planowanym na kwiecień 2023 r. będą uczestniczyć badacze reprezentujący krajowe i zagraniczne środowiska naukowe oraz przedstawiciele firm branży budowlanej. Planowana konferencja jest kontynuacją wydarzenia, które odbywa się cyklicznie od 1996 r. Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczy prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki z Instytutu Techniki Budowlanej oraz dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK. Dodatkowo, celem organizatorów jest zwiększenie udziału młodych naukowców w konferencji i umożliwienie im zaprezentowania wyników badań.

Informacje o projekcie:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4268:projekt-z-pk-wsrod-beneficjentow-programu-welcome-to-poland-realizowanego-przez-nawa&catid=49&lang=pl&Itemid=944

 

Informacje o konferencji:


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: