ADDGEOPANELS

 

„Opracowanie technologii addytywnego wytwarzania przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych materiałów izolacyjnych i zdolnych do akumulacji ciepła opartych na alkalicznej aktywacji surowców antropogenicznych”

Akronim:  ADDGEOPANELS
Czas trwania:  2021-01-01 – 2024-01-01
Budżet projektu:  1 496 550 PLN

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jednostka realizująca projekt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierownik projektu

Dr inż. Michał Łach

Opis projektu:

Projekt zakłada opracowanie techn. produkcji i natryskowego nanoszenia kompozytów geopolimerowych na bazie odpadów z energetyki i górnictwa i zawierających materiały zmiennofazowe. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na wytwarzanie prefabrykowanych płyt jako okładzin ale pozwoli także na natryskiwanie warstw spienionych geopolimerów na istniejących obiektach. Dzięki właściwościom geopolimeru możliwe jest uzyskanie lepszych parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych niż przy materiałach na bazie cementu i popularnie stosowanych materiałach izolacyjnych. W ramach projektu wytworzone zostaną duże partie elementów geopolimerowych z materiałami zmiennofazowymi (PCM) i będą one poddawane testom na rzeczywistych obiektach, przed ich wdrożeniem.

Główne cele projektu to:

  1. Opracowanie technologii addytywnego wytwarzania izolacyjnych kompozytów geopolimerowych zdolnych do akumulacji ciepła.
  2. Zamknięcie obiegu odpadów z procesów termicznych poprzez opracowanie innowacyjnego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym dla przedsiębiorstw wytwarzających ww. odpady.
  3. Wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii pilotażowej, produkcji elementów geopolimerowych zawierających materiały zmiennofazowe.

Atutem projektu jest również to, że do produkcji innowacyjnych materiałów wykorzystywane będą surowce antropogeniczne z energetyki węglowej i górnictwa węglowego (i nie tylko).

 

Potencjalnymi odbiorcami rezultatów projektu są przedsiębiorstwa przemysłowe, zarówno z sektora budownictwa, jak i firmy pracujące nad materiałami do zadań specjalnych lub rozwiązujące inne zadania konstrukcyjne. Przewiduje się, że opracowanymi materiałami będą zainteresowane przede wszystkim: producenci materiałów budowlanych i firmy z sektora budowlano-usługowego.

Opracowany materiał izolacyjny będzie mógł znaleźć zastosowanie praktycznie we wszystkich typach budownictwa, ze względu na fakt, że oprócz izolacyjnych właściwości cieplnych, charakteryzować go będzie również dobra izolacyjność akustyczna i ognioodporność.

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: