UNDERWATER

 

PROJEKT: Podwodny monitoring ekologiczny (Underwater eco-monitoring)

Akronim:  UNDERWATER
Czas trwania:  01.01.2022- 31.12.2023
Budżet projektu:  25 000 PLN

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Kwota przyznanego finansowania: 25 000 PLN

Partnerzy projektu

  • Politechnika Krakowska im. Taduesza Kościuszki w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Polska, https://www.pk.edu.pl
  • TU Bergakademie Freiberg, Scientific Diving Center, Niemcy, https://tu-freiberg.de/sdc

 

Jednostka współpracująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 

Kierownik projektu

  • Dr inż. Kinga Korniejenko – strona polska
  • Dr inż. Thomas Grab – strona niemiecka

Krótki opis projektu:

Działania zaplanowane w ramach projektu pozwolą na prowadzenie kompleksowych, wysokiej jakości badań w zakresie wpływu czynników antropogenicznych, w tym budowli hydrotechnicznych, na stan wód oraz na opracowanie nowej, bezpiecznej dla środowiska metody monitoringu wód śródlądowych. Projekt będzie realizowany we współpracy bilateralnej, w szczególności promując międzynarodową mobilność między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Projekt przyczyni się do poprawy komunikacji i współpracy między ośrodkami badawczymi z obu tych krajów. W projekcie zaplanowano wspólne działania, takie jak badania, publikacje oraz przygotowanie draftu projektu naukowego w celu pozyskania finansowania na dalszą współpracę.

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: