SMART G

                                                                                      

 

Smart Geopolymers (Inteligentne materiały geopolimerowe)

Akronim: SMART-G

Źródło finansowania: 3. konkurs ERA-MIN 2 (Call 2019).

TOPIC 4. Recycling and Re-use of End-of-Life products

3.2 Increase resource efficiency through recycling of residues or remanufacturing of used products and components

Budżet projektu: 

1 085 926 EUR (część PK: 116 250 EUR)

Czas realizacji: 

01/12/2020 – 30/11/2022
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider:

VUB – Vrije Universiteit Brussel, Belgia

Partnerzy:

University of Aveiro, Portugalia

MNLT Innovations GP, Grecja

Cracow University of Technology, Polska

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o, Polska

IESL/FORTH, Grecja

ResourceFull, Belgia

Mytilineos S.A., Grecja

 

Koordynator projektu:

Prof. Hubert Rahier

Koordynator ze strony PK:

Dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej).

Osoba koordynująca działania ze strony WIMiF:

dr inż. Barbara Kozub

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie, produkcję i demonstrację lekkich, ognioodpornych elementów dla potrzeb budownictwa – paneli/płyt izolacyjnych. Elementy te będą tworzone na bazie odpadów przemysłowych, które zostaną poddane waloryzacji i poprzez geopolimeryzację przekształcone w materiały ognioodporne. Przewidywane rodzaje odpadów, które będą badane w ramach projektu to: odpady z produkcji aluminium tzw. czerwony szlam, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół lotny ze spalania biomasy. Odpady te zostały wybrane, ze względu na brak dostępnych na rynku technologii, które pozwoliłyby na ich przetworzenie w produkty  „wysokiej wartości”. Planowane panele mogą znaleźć zastosowanie jako niepalny materiał izolacyjny do budynków lub do ochrony betonu w tunelach. Dodatkowo w projekcie przewiduje się możliwość wykonania tych elementów technologią druku 3D, co ma zapewnić możliwość wytwarzani skomplikowanych kształtów oraz pokrycie powierzchni elementów farbą fotokatalityczną o wysokim współczynniku odbicia światła (LRV). Farba ta ma na celu  zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz oczyszczanie powietrza poprzez utlenianie zanieczyszczeń.

 

Informacje o projekcie:

Rezultaty naboru na stronie programu ERA-MIN z krótkimi opisami projektów, które otrzymały dofinansowanie – https://www.era-min.eu/results

Informator Wydziału Inżynierii Lądowej Lądowiec I(58)/2020, str. 24                                                                                                                 (https://wil.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=453:ladowiec&catid=17&lang=pl-pl&Itemid=323)

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: