ZAMAT

Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki informuje o realizacji projektu:

„Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania – ZAMAT”

Lider konsorcjum – IMN Gliwice

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Priorytet:1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.
Poddziałanie: 1.1 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Projekt nr POIG.01.01.02-00-015/09-00 z dn. 30.12.2009, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Budżet projektu: 90 169 128,17 zł
Czas realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2015

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Koordynator projektu:

Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5.

Konsorcjanci:

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Kraków ul. Al. Jana Pawła II 37,
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8,
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa ul. Wołoska 141,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Kraków al. Mickiewicza 30,
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków ul. W. Reymonta 25,
Instytut Odlewnictwa, Kraków ul. Zakopiańska 73,
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa ul. Wólczyńska 133.

W Instytucie Inżynierii Materiałowej realizowane jest Zadanie 3:

Obszar II. Zaawansowane technologie spiekania proszków

Zadanie 3. Opracowanie technologii wytwarzania spiekanych elementów ze stopowych proszków aluminium dla instalacji klimatyzacyjnej w samochodzie osobowym

Podzadanie II.3.1. Opracowanie składu chemicznego proszków stopowych na bazie aluminium z przeznaczeniem na spiekane elementy konstrukcyjne.
Podzadanie II.3.2. Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i technologicznych proszków stopowych aluminium.
Podzadanie II.3.3. Badania procesów formowania wybranych stopowych proszków aluminium.
Podzadanie II.3.4. Optymalizacja warunków spiekania z punktu widzenia tolerancji wymiarowych
Podzadanie II.3.5. Optymalizacja warunków spiekania z punktu wpływu fazy ciekłej
Podzadanie II.3.6. Badania procesów spiekania wybranych stopowych proszków aluminium.
Podzadanie II.3.7. Badania właściwości spieków wytworzonych w warunkach laboratoryjnych.
Podzadanie II.3.8. Próby przemysłowe wytwarzania spieków ze wskazanych proszków stopowych.
Podzadanie II.3.9. Dobór materiału lutowia i parametrów technologicznych przy lutowaniu spiekanych części z stopowych proszków stopów aluminium z litym stopem aluminium.

Koszty całkowite realizacji zad. II.3 – 3 345 040,37 zł, Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Koordynatorem projektu w Instytucie Inżynierii Materiałowej WM PK jest prof. dr hab. inż. Jan Kazior (adres do korespondencji: kazior@mech.pk.edu.pl)

 

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: